Zásadou Nahrat.eu je respektovat a chránit soukromí našich uživatelů. Nahrat.eu neposkytne vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Nahrat.eu nebude nikomu prodávat ani poskytovat vaši e-mailovou adresu a nikdy nebudete zařazeni do žádných seznamů. Nahrat.eu však může zveřejnit vaše informace, pokud Nahrat.eu věří v dobré víře, že to zákon vyžaduje.

Nahrat.eu může použít vaši e-mailovou adresu k informování o hlavních změnách služby Nahrat.eu důležitých aktualizacích nebo speciálních akcích.

Webové stránky Nahrat.eu zaznamenávají vaši IP adresu, ale používají ji pouze pro interní účely. Z žádného důvodu nebude nikdy poskytnuta žádné jiné osobě / společnosti / webu.

Nahrat.eu používá cookies pouze k udržení vašich informací při pohybu po tomto webu. Cookie jsou malé informace, které se používají k identifikaci jednotlivce, když daná osoba přistupuje na web. V cookie nejsou nikdy uloženy žádné osobní informace ani žádné informace o sledování nejsou z jakéhokoli důvodu zpřístupněny jiným webům.

Nahrat.eu si vyhrazuje právo změnit tyto zásady kdykoli bez předchozího upozornění. V takovém případě bude nová politika zveřejněna na adrese https://www.nahrat.eu/?act=privacy_policy

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktovat nás.